УПИС ПРВАКА 2019

УПИС ПРВАКА школске 2019/20. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У понедељак, 1. априла 2019.године  почиње упис будућих првака и трајаће до краја јунa. Родитељи који своје прваке не успеју да упишу до истека рока, моћи ће то да ураде до почетка нове школске године, 1. септембра.

Упис деце у први разред школске 2019/2020. године

  • Према Закону о основама система образовања и васпитања у  први разред   уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по а највише седам и по година (деца рођена од 01.03.2012. до 28.02.2013.)
  • Деца од шест до шест и по година (деца рођена од 01.03.2013. -31.08.2013.) могу се уписати на захтев родитеља,  након  провере спремности  за полазак у школу.
  • Проверу спремности за полазак у школу обављају школски педагог и психолог

Неопходна документација за упис:

  • Извод из матичне књиге рођених* (видети напомену на дну стране)
  • Пријаву пребивалишта
  • Доказ о здравственом прегледу детета
  • Уверење о завршеном припремном предшколском програму

Упис се врши  сваког радног дана од 8-12 часова.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

У складу са процесом дигитализације, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер који ће се користити при упису ученика у први разред основне школе у Републици Србији, почев од школске 2019/2020. године.Наведени софтвер омогућује приступ документима попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике и њихово прибављање електронским путем, у складу са Законом о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/18).

У складу са овим, родитељи више неће бити у обавези да школи, при упису ученика, достављају документа у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.

И поред наведеног, родитељи или други законски заступници ученика, потребна документа, по свом избору, могу да доставе и у папирној форми.