УЏБЕНИЦИ

УЏБЕНИЦИ 2019/2020

Списак изабраних уџбеника за 1. разред 2019/2020

 1. Буквар – ФРЕСКА
 2. Наставни листови уз Буквар – ФРЕСКА
 3. Читанка за први разред – ФРЕСКА
 4. Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред – НОВИ ЛОГОС
 5. NEW ENGLISH ADVENTURE- STARTER A, уџбеник са електронским додатком- АКРОНОЛО
 6. СВЕТ ОКО НАС 1, уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска- НОВИ ЛОГОС
 7. Музичка култура 1, уџбеник за први разред- НОВИ ЛОГОС
 8. Ликовна култура 1, уџбеник за први разред- НОВИ ЛОГОС

 

Списак изабраних уџбеника за 2. разред  2019/2020

 1. Читанка за други разред основне школе
 2. Граматика, уџбеник за други разред основне школе
 3. Латиница – уџбеник за други разред основне школе
 4. Радна свеска 2 уз Читанку за други разред основне школе

(„ФРЕСКА“ СРПСКИ ЈЕЗИК 2, уџбенички комплет;ћирилица; Светлана Јоксимовић)

5. New English Adventure – Starter B, енглески језик за други разред основне школе Tessa Lochowski,Cristiana Bruni „АКРОНОЛО”

6. Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (из четири дела);ћирилица        Ива Иванчевић Илић,Сенка Tахировић  „НОВИ ЛОГОС” 

7.    Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;ћирилица          Љиља Стокановић,Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић  „НОВИ ЛОГОС”   

8.      Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе;ћирилица; „НОВИ ЛОГОС”       

9.  Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;ћирилица          Драгана Михајловић Бокан,Марина Ињац „НОВИ ЛОГОС”              

 

 Списак изабраних уџбеника за 3. разред 2019/2020

 1. Читанка 3 – БИГЗ
 2. Српски језик 3, уџбеник – БИГЗ
 3. Српски језик 3, наставни листови – БИГЗ
 4. Математика 3 , уџбеник ( 1. и 2. део ) – БИГЗ
 5. Математика 3 , радна свеска – БИГЗ
 6. Природа и друштво 3, уџбеник – БИГЗ
 7. Природа и друштво 3, радна свеска – БИГЗ
 8. Распевано дете 3, уџбеник + ЦД – БИГЗ
 9. СВЕ, СВЕ АЛИ ЗАНАТ – уџб. за народну традицију за 3. разред – ЈП Завод за уџбенике
 10. Our Discovery Island 2, уџбеник за енглески језик за 3. разред – Акроноло
 11. Our Discovery Island 2, радна свеска за енгл. језик за 3. разред – Акроноло

Списак изабраних уџбеника за 4.разред  2019/2020

 1. Читанка 4 – БИГЗ
 2. Српски језик 4, уџбеник – БИГЗ
 3. Српски језик 4, наставни листови – БИГЗ
 4. Математика 4, уџбеник ( 1. и 2. део) – БИГЗ
 5. Математика 4, радна свеска – БИГЗ
 6. Природа и друштво 4, уџбеник – БИГЗ
 7. Природа и друштво 4, радна свеска – БИГЗ
 8. Распевано дете 4, уџбеник+ ЦД – БИГЗ
 9. Чувари природе, читанка за 4. разред – Креативни центар
 10. Project 1, уџбеник ( четврто издање) – The English Book doo
 11. Project 1, радна свеска ( четврто издање ) – The English Book doo

Списак изабраних уџбеника за 5.разред у ОШ“Јефимија“ 2019/2020

 1. Чаролија стварања, читанка за 5.разред – Нови Логос
 2. Језичко благо, граматика за 5.разред – Нови Логос
 3. „Радна свеска 5“, уз уџбенички комплет – Нови Логос (није обавезно имати)
 4.   Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица   Јован Мрђеновачки „ЕДУКА”
 5.  Музичко 5, музичка култура за пети разред основне школе ћирилица          Јасмина Чолић, Мирјана Савов Стојановић „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
 6. „Историја 5“, уџбеник са одобреним историјским изворима за пети разред – Нови Логос
 7. „Географија 5“, уџбеник за 5.разред – Нови Логос
 8. „Математика 5“, уџбеник за 5.разред – Клетт
 9. „Математика 5“, Збирка задатака из математике за пети разред – Клетт
 10. „Биологија 5“, уџбеник за 5.разред – Клетт
 11. Техника и технологија за пети разред, уџбенички комплет – уџбеник, материјал за рад, електронски додатак- НОВИ ЛОГОС
 12. Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред- BIGZ školstvo
 13. PROJECT 2, енглески језик за пети разред, уџбеник – The English Book doo ; fourth edition/serbian
 14. PROJECT 2, енглески језик за пети разред, радна свеска, аудио ЦД, аудио материјал – Class CD– The English Book doo
 15. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH,НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД – ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

Списак изабраних уџбеника за 6.разред 2019/2020

 1. Уметност речи, Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе          Наташа Станковић Шошо,Бошко Сувајџић  ;ћирилица     „НОВИ ЛОГОС”
 2.  Дар речи, Граматика српског језика за шести разред основне школе                 Слађана Савовић,Јелена Срдић,Драгана Ћећез Иљукић ;„НОВИ ЛОГОС”
 3.   Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;ћирилица          Катарина Трифуновић „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
 4.      Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;ћирилица          Јасмина Чолић,Маријана Савов Стојановић „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
 5.     Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;ћирилица          Александар Тодосијевић „ЕДУКА”
 6. Географија за шести разред основне школе;ћирилица         Снежана Вујадиновић,Рајко Голић,Дејан Шабић „НОВИ ЛОГОС”
 7. Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица;„САЗНАЊЕ”   Мићо М. Митровић
 8. Практикум физика 6, збирка задатака и експерименталних вежби за шести разред основне школе; ћирилица; „САЗНАЊЕ“
 9. Математика, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица          Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић „KLETT”
 10. Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; ћирилица; (уџбенички комплет) Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић „KLETT”
 11. Биологија за шести разред основне школе; ћирилица          Милица Маркелић, Ива Лакић, Катарина  Зељић, Невена Кузмановић „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
 12. Техника и технологија за шести  разред основне школе;  уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); ћирилица          Зоран Д. Лапчевић „ЕДУКА”
 13. Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; ћирилица          Милош Папић, Далибор Чукљевић „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”
 14. Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)             Аутор уџбеника Tom Hutchinson; „THE ENGLISH BOOK”

аутори радне свеске: Tom Hutchinson, Rod Fricker

15. Hurra, Wir Lernen Deutsch! 2, немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и ЦД уз уџбеник)           Илдико Врачарић, Ана Бабић, Цвијета Шмит, Иванка Фајфер Чагоровић ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

Списак изабраних уџбеника за 7.разред 2019/2020

 1. „Уметност речи“, читанка за 7. разред – Нови Логос
 2. „Дар речи“, граматика за 7. разред – Нови Логос
 3. „Радна свеска 7“, уз уџб. комплет српског јез. – Нови Логос ( није обавезно имати)
 4. „Ликовна култура 7“, уџбеник за 7.разред – Клетт
 5. „Историја 7“, уџбеник за 7.разред – Нови Логос
 6. „Географија 7“, уџбеник за 7.разред – Нови Логос
 7. „Географија 7“, радна свеска из географије – Нови Логос (није обавезно имати)
 8. Физика 7, уџбеник – БИГЗ
 9. Физика 7, збирка задатака – БИГЗ
 10. Математика 7, уџбеник за 7.разред – КРУГ
 11. Математика 7, збирка задатака са решењима за 7.разред – КРУГ
 12. Биологија 7, уџбеник – БИГЗ
 13. Биологија 7, радна свеска – БИГЗ (није обавезно имати)
 14. „Хемија 7“, уџбеник за 7.разред – Нови Логос
 15. „Хемија 7“, радна свеска са огледима, лаб.вежбама и задацима – Нови Логос
 16. „Хемија 7“, збирка са решењима из хемије – Нови Логос (није обавезно имати)
 17. „Музичка култура 7“, уџбеник за 7.разред – Нови Логос
 18. „Техничко и информатичко образовање 7“, уџбеник – Клетт
 19. „Техничко и информатичко образовање 7“ радна свеска – Клетт (није обавезно имати)
 20. „Техничко и информатичко образовање 7“, материјали за констр. моделовање – Клетт
 21. Project 4, уџбеник (треће издање) – The English Book doo
 22. Project 4, радна свеска (треће издање) – The English Book doo
 23. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 – уџб. са ел. аудио додатком – Завод за уџбенике
 24. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 – рад. свеска за 3. годину учења- Завод за уџбенике

Списак изабраних уџбеника за 8.разред  2019/2020

 1. „ Уметност речи“, читанка за 8.разред – Нови Логос
 2. „Дар речи“, граматика за 8.разред – Нови Логос
 3. „Радна свеска 8“, уз уџбенички комплет – Нови Логос (није обавезно имати)
 4. „Ликовна култура 8“, уџбеник за 8.разред – Клетт
 5. „Музичка култура 8“, уџбеник за 8.разред – Нови Логос
 6. „Историја 8“, уџбеник за 8.разред – Нови Логос
 7. „Географија 8“, уџбеник географије за 8.разред – Нови Логос
 8. „Географија 8“, радна свеска из географије – Нови Логос (није обавезно имати)
 9. Физика 8, уџбеник за 8.разред – Сазнање
 10. Практикум Физика 8, збирка задатака и експ.вежби за 8.разред – Сазнање.
 11. Математика 8 – уџбеник за 8.разред – КРУГ
 12. Математика 8 – збирка задатака са решењима за 8.разред – КРУГ
 13. „Биологија 8“, радни уџбеник за 8.разред – Нови Логос
 14. „Биологија 8“, радна свеска уз уџбеник – Нови Логос ( није обавезно имати)
 15. „Хемија 8“, уџбеник за 8.разред – Нови Логос
 16. „Хемија 8“, радна свеска из хемије са демонстр.огледима, лаб.вежбама и задацима за 8.разред – Нови Логос
 17. „Хемија 8“, збика задатака са решењима – Нови Логос (није обавезно имати)
 18. „Техничко и информатичко образовање 8“, уџбеник за 8.разред – Клетт
 19. „ Техничко и информатичко образовање 8“, радна свеска за 8.разред – Клетт (није обавезно имати)
 20. „Техничко и информатичко образовање 8“, матер. за констр. моделовање – Клетт
 21. Project 5 – уџбеник (треће издање) – The English Book doo
 22. Project 5 – радна свеска (треће издање) – The English Book doo.
 23. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 4 – уџбеник са електр.аудио додатком за 4.год. учења – Завод за уџбенике
 24. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 4 – радна свеска за 4.год. учења – Завод за уџбенике