УЏБЕНИЦИ

Списак изабраних уџбеника за 1. разред у ОШ „ Јефимија“ за школску 2018/2019. годину

 1. Буквар – ФРЕСКА
 2. Наставни листови уз Буквар – ФРЕСКА
 3. Читанка за први разред – ФРЕСКА
 4. Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред – НОВИ ЛОГОС
 5. NEW ENGLISH ADVENTURE- STARTER A, уџбеник са електронским додатком- АКРОНОЛО
 6. СВЕТ ОКО НАС 1, уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска- НОВИ ЛОГОС
 7. Музичка култура 1, уџбеник за први разред- НОВИ ЛОГОС
 8. Ликовна култура 1, уџбеник за први разред- НОВИ ЛОГОС

Списак изабраних уџбеника за 2. разред у ОШ „ Јефимија“ од шк.2016/17. до 2018/19. године

 

 1. Читанка 2 – БИГЗ
 2. Латиница 2- БИГ3
 3. Српски језик 2, уџбеник – БИГЗ
 4. Српски језик 2, радна свеска – БИГЗ
 5. Математика 2, уџбеник (1. и 2. део) – БИГЗ
 6. Математика 2, радна свеска – БИГЗ
 7. Истражујемо свет око нас 2, уџбеник – БИГЗ
 8. Истражујемо свет око нас 2, радна свеска (1. и 2. део)
 9. Музичка култура 2, уџбеник + ЦД – БИГЗ
 10. Чувари природе за 2. разред – Креативни центар
 11. New English Adventure Starter B, уџбеник за енглески језик за 2. разред – Акроноло
 12. New English Adventure Starter B, радна свеска за енглески језик за 2. разред – Акроноло

Списак изабраних уџбеника за 3. разред у ОШ „Јефимија“  за школске 2016/2017. до 2018/2019. године

 

 1. Читанка 3 – БИГЗ
 2. Српски језик 3, уџбеник – БИГЗ
 3. Српски језик 3, наставни листови – БИГЗ
 4. Математика 3 , уџбеник ( 1. и 2. део ) – БИГЗ
 5. Математика 3 , радна свеска – БИГЗ
 6. Природа и друштво 3, уџбеник – БИГЗ
 7. Природа и друштво 3, радна свеска – БИГЗ
 8. Распевано дете 3, уџбеник + ЦД – БИГЗ
 9. СВЕ, СВЕ АЛИ ЗАНАТ – уџб. за народну традицију за 3. разред – ЈП Завод за уџбенике
 10. Our Discovery Island 2, уџбеник за енглески језик за 3. разред – Акроноло
 11. Our Discovery Island 2, радна свеска за енгл. језик за 3. разред – Акроноло

Списак изабраних уџбеника за 4.разред у ОШ „Јефимија“ за школске 2016/2017. до 2018/2019. године

 1. Читанка 4 – БИГЗ
 2. Српски језик 4, уџбеник – БИГЗ
 3. Српски језик 4, наставни листови – БИГЗ
 4. Математика 4, уџбеник ( 1. и 2. део) – БИГЗ
 5. Математика 4, радна свеска – БИГЗ
 6. Природа и друштво 4, уџбеник – БИГЗ
 7. Природа и друштво 4, радна свеска – БИГЗ
 8. Распевано дете 4, уџбеник+ ЦД – БИГЗ
 9. Чувари природе, читанка за 4. разред – Креативни центар
 10. Project 1, уџбеник ( четврто издање) – The English Book doo
 11. Project 1, радна свеска ( четврто издање ) – The English Book doo

Списак изабраних уџбеника за 5.разред у ОШ“Јефимија“

 

 1. Чаролија стварања, читанка за 5.разред – Нови Логос
 2. Језичко благо, граматика за 5.разред – Нови Логос
 3. „Радна свеска 5“, уз уџбенички комплет – Нови Логос (није обавезно имати)
 4. „Ликовна култура 5“, уџбеник за 5.разред – Клетт
 5. „Музичка култура 5“, уџбеник за 5.разред – ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
 6. „Историја 5“, уџбеник са одобреним историјским изворима за пети разред – Нови Логос
 7. „Географија 5“, уџбеник за 5.разред – Нови Логос
 8. „Математика 5“, уџбеник за 5.разред – Клетт
 9. „Математика 5“, Збирка задатака из математике за пети разред – Клетт
 10. „Биологија 5“, уџбеник за 5.разред – Клетт
 11. Техника и технологија за пети разред, уџбенички комплет – уџбеник, материјал за рад, електронски додатак- НОВИ ЛОГОС
 12. Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред- BIGZ školstvo
 13. PROJECT 2, енглески језик за пети разред, уџбеник – The English Book doo
 14. PROJECT 2, енглески језик за пети разред, радна свеска, аудио ЦД, аудио материјал – Class CD– The English Book doo
 15. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH,НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД – ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Списак изабраних уџбеника за 6.разред у ОШ“Јефимија“ за школске 2016/2017. до 2018/2019. године

 1. „Уметност речи“, читанка за 6.разред – Нови Логос
 2. „Дар речи“, граматика за 6.разред – Нови Логос
 3. „Радна свеска 6“, уз уџбенички комплет – Нови Логос (није обавезно имати)
 4. „Ликовна култура 6“, уџбеник за 6.разред – Клетт
 5. „Музичка култура 6“, уџбеник за 6.разред – Нови Логос.
 6. „Историја 6“, уџбеник историје за 6.разред – Нови Логос
 7. „Географија 6“, уџбеник за 6.разред – Нови Логос
 8. „Географија 6“, радна свеска за 6.разред – Нови Логос ( није обавезно имати)
 9. Физика 6, уџбеник – Бигз
 10. Физика 6, збирка задатака – Бигз
 11. „Математика 6“, уџбеник за 6.разред – Клетт
 12. „Математика 6“, збирка задатака са решењима – Клетт
 13. „Биологија 6“, уџбеник за 6.разред – Клетт
 14. „Биологија 6“, радна свеска за 6.разред – Клетт (није обавезно имати)
 15. „Техничко и информатичко образовање 6“, уџбеник за 6.разред – Клетт
 16. „Техничко и информатичко образовање 6“, радна свеска за 6.разред – Клетт (није обавезно имати )
 17. „Техничко и информатичко образовање 6“, материјали за констр. моделовање за 6.разред – Клетт
 18. Project 3, уџбеник (треће издање) – The English Book doo
 19. Project 3, радна свеска (треће издање) – The English Book doo
 20. HURRA,WIR LERNEN DEUTSCH! 2 – уџбеник са електр. додатком за 2.год. учења – Завод за уџбенике
 21. HURRA,WIR LERNEN DEUTSCHI! 2 – рад. свеска за 2. Год. учења – Завод за уџбенике

Списак изабраних уџбеника за 7.разред у ОШ „Јефимија“ за школске 2016/2017. до 2018/2019.године

 1. „Уметност речи“, читанка за 7. разред – Нови Логос
 2. „Дар речи“, граматика за 7. разред – Нови Логос
 3. „Радна свеска 7“, уз уџб. комплет српског јез. – Нови Логос ( није обавезно имати)
 4. „Ликовна култура 7“, уџбеник за 7.разред – Клетт
 5. „Историја 7“, уџбеник за 7.разред – Нови Логос
 6. „Географија 7“, уџбеник за 7.разред – Нови Логос
 7. „Географија 7“, радна свеска из географије – Нови Логос (није обавезно имати)
 8. Физика 7, уџбеник – БИГЗ
 9. Физика 7, збирка задатака – БИГЗ
 10. Математика 7, уџбеник за 7.разред – КРУГ
 11. Математика 7, збирка задатака са решењима за 7.разред – КРУГ
 12. Биологија 7, уџбеник – БИГЗ
 13. Биологија 7, радна свеска – БИГЗ (није обавезно имати)
 14. „Хемија 7“, уџбеник за 7.разред – Нови Логос
 15. „Хемија 7“, радна свеска са огледима, лаб.вежбама и задацима – Нови Логос
 16. „Хемија 7“, збирка са решењима из хемије – Нови Логос (није обавезно имати)
 17. „Музичка култура 7“, уџбеник за 7.разред – Нови Логос
 18. „Техничко и информатичко образовање 7“, уџбеник – Клетт
 19. „Техничко и информатичко образовање 7“ радна свеска – Клетт (није обавезно имати)
 20. „Техничко и информатичко образовање 7“, материјали за констр. моделовање – Клетт
 21. Project 4, уџбеник (треће издање) – The English Book doo
 22. Project 4, радна свеска (треће издање) – The English Book doo
 23. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 – уџб. са ел. аудио додатком – Завод за уџбенике
 24. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 – рад. свеска за 3. годину учења- Завод за уџбенике

Списак изабраних уџбеника за 8.разред у ОШ „Јефимија“ за школске 2016/2017. до 2018/2019.године

 

 1. „ Уметност речи“, читанка за 8.разред – Нови Логос
 2. „Дар речи“, граматика за 8.разред – Нови Логос
 3. „Радна свеска 8“, уз уџбенички комплет – Нови Логос (није обавезно имати)
 4. „Ликовна култура 8“, уџбеник за 8.разред – Клетт
 5. „Музичка култура 8“, уџбеник за 8.разред – Нови Логос
 6. „Историја 8“, уџбеник за 8.разред – Нови Логос
 7. „Географија 8“, уџбеник географије за 8.разред – Нови Логос
 8. „Географија 8“, радна свеска из географије – Нови Логос (није обавезно имати)
 9. Физика 8, уџбеник за 8.разред – Сазнање
 10. Практикум Физика 8, збирка задатака и експ.вежби за 8.разред – Сазнање.
 11. Математика 8 – уџбеник за 8.разред – КРУГ
 12. Математика 8 – збирка задатака са решењима за 8.разред – КРУГ
 13. „Биологија 8“, радни уџбеник за 8.разред – Нови Логос
 14. „Биологија 8“, радна свеска уз уџбеник – Нови Логос ( није обавезно имати)
 15. „Хемија 8“, уџбеник за 8.разред – Нови Логос
 16. „Хемија 8“, радна свеска из хемије са демонстр.огледима, лаб.вежбама и задацима за 8.разред – Нови Логос
 17. „Хемија 8“, збика задатака са решењима – Нови Логос (није обавезно имати)
 18. „Техничко и информатичко образовање 8“, уџбеник за 8.разред – Клетт
 19. „ Техничко и информатичко образовање 8“, радна свеска за 8.разред – Клетт (није обавезно имати)
 20. „Техничко и информатичко образовање 8“, матер. за констр. моделовање – Клетт
 21. Project 5 – уџбеник (треће издање) – The English Book doo
 22. Project 5 – радна свеска (треће издање) – The English Book doo.
 23. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 4 – уџбеник са електр.аудио додатком за 4.год. учења – Завод за уџбенике
 24. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 4 – радна свеска за 4.год. учења – Завод за уџбенике