СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И УПРАВА ШКОЛЕ

Биљана Десанчић – Директор школе (професор разредне наставе)

Тамара Стојановски – Психолог школе (дипломирани психолог)

Јелена Новаковић – Војт – Педагог школе (дипломирани педагог)

Зора Љубеновић – Библиотекар (професор разредне наставе)

Данијела Костадиновић – Секретар школе (дипломирани правник)

Сузана Бајић – Руководилац финансијских и рачуноводствених послова (дипломирани економиста)

Мира Тадић – Референт за финансијске и рачуноводствене послове (економски техничар)