Биљана Бугарски – Директор школе (професор историје)

Драгана Ђорђевић – помоћник директора (професор српског језика и књижевности

Тамара Стојановски – Психолог школе (дипломирани психолог)

Кристина Лимић – Педагог школе (дипломирани педагог)

Зора Љубеновић – Библиотекар (професор разредне наставе)

Данијела Костадиновић – Секретар школе (дипломирани правник)

Сузана Бајић – Руководилац финансијских и рачуноводствених послова (дипломирани економиста)

Мира Тадић – Референт за финансијске и рачуноводствене послове (економски техничар)