1. Табеларни приказ конкурса за упис ученика у средњу школу за школску
2021/2022. годину објављен је само на сајту МПНТР а у наредном периоду биће објављен
и у штампаном формату заједно са текстуелним делом Конкурса. У табеларни приказ
може се ући преко следећег линка:

KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU

2. Ученици 8. разреда, заинтересовани за упис у билингвална одељења у
Ваздухопловној академији за школску 2021/22. годину, потребно је да се пријаве
електронским путем преко портала mojasrednjaskola.gov.rs
Период пријављивања електронским путем је од 12.04. до 15.04.2021.
године. Ученици који не искористе предност електронског подношења пријава за
полагање пријемног испита, пријаву у папирном облику могу да поднесу 15. и
16.04.2021. године, у средњим школама које имају специјализована одељења.
За ученике који желе да полажу пријемни испит из енглеског језика ради уписа у
билингвална одељења Ваздухопловне академије, школа је организовала припремну
наставу која  ће се обавити online путем. Ученици који желе да похађају наведену
припремну наставу треба да попуне упитник који се налази на сајту Ваздухопловне
академије. На сајту се налази и линк за  кратак промо филм школе.
Због тренутне ванредне ситуације, заинтересовани ученици све информације које
се тичу уписа у наредну школску годину могу добити на следећи контакт:

Старчевић Зорица, 062 8031 740 и 066 84 77 300
Ваздухопловна академија
Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд
Тел:     +381 11/ 2182-944
Моб:   +381 62/ 8031-740
www.vakademija.edu.rs
starcevic.z@vakademija.edu.rs
racunovodstvo@vakademija.edu.rs