НАСТАВНИЦИ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 1. Љиљана Мићић I1
 2. Љиљана Будић I2
 3. Маријана Андрић I3
 4. Маријана Стојановић (Марија Веселиновић, замена) I4
 5. Биљана Десанчић (Милица Крсмановић, замена) II1
 6. Љиљана Спасојевић II2
 7. Данијела Срећковић II3
 8. Александра Петровић (Јована Јевђеновић, замена) II4
 9. Данијела Чкоњовић III1
 10. Сања Срећковић III2
 11. Снежана Вуксановић III3
 12. Душица Васић III4
 13. Катарина Нешковић III5
 14. Верица Златановић IV1
 15. Милена Ђорђевић IV2
 16. Данијела Матијевић IV3
 17. Маријана Илић IV4
 18. Снежана Јоксић Продужени боравак
 19. Дајана Шарак, Продужени боравак
 20. Ана Ивановић Продужени боравак
 21. Ивана Томанић, Продужени боравак

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

                  

 1. Ђорђевић Драгана, српски језик и књижевност VII3
 2. Петровић Маја, српски језик и књижевност VIII3
 3. Љепосава Видаковић, српски језик и књижевност V3
 4. Николић Марија, српски језик и књижевност
 5. Симеуновић Јелена, српски језик и књижевност
 6. Јевтић Ирена, немачки језик VII1
 7. Бегенишић Јасмина, немачки језик
 8. Дилберовић Бранислава, енглески језик
 9. Јованчић Сања, енглески језик V4
 10. Јовановић Александра, енглески језик
 11. Станковић Милијана, енглески језик VIII4

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА, МАТЕМАТИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

 1. Васић Мирослава, математика
 2. Ковач Зорица, математика VI2
 3. Кисић Катарина, математика VII2
 4. Александар Богићевић, математика
 5. Вукосављевић Славица ,физика
 6. Стевановић Мирјана ,физика
 7. Рајковић Славка, биологија V1
 8. Митић Шиник Маријана, биологија VIII1
 9. Миливојевић Мирјана, хемија
 10. Мићић Горан, техничко образовање
 11. Старчевић Тања, техничко образовање VI5
 12. Петров Анка, техничко образовање VIII2
 13. Јовановић Соња, информатика и рачунарство V2
 14. Лазић Драгица, информатика и рачунарство

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 1. Бугарски Биљана (Иван Вукосављевић замена), историја VI3
 2. Гапић Дубравка, историја
 3. Ковачевић Дејан, географија VII4
 4. Петковић Александра, географија VI1
 5. Живојиновић Билјана, веронаука – српско православна
 6. Радован Станишић, веронаука – српско православна

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 

 1. Јовановић Драган, физичко и здравствено васпитање VI4
 2. Андрић Андреја, физичко и здравствено васпитање
 3. Милошевић Бранко, изабрани спорт
 4. Тончић Драгана, изабрани спорт

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТ

 1. Дубравка Којић, музичка култура
 2. Миљојковић Ана, музичка култура
 3. Станаревић Зоран, ликовна култура
 4. Старчевић Нада, ликовна култура
 5. Чолић Марија, цртање, сликање, вајање