НАСТАВНИЦИ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 1. Биљана Десанчић (Милица Крсмановић, замена) I1
 2. Љиљана Спасојевић I2
 3. Данијела Срећковић I3
 4. Александра Петровић (Јована Јевђеновић, замена) I4
 5. Данијела Чкоњовић II1
 6. Сања Срећковић II2
 7. Снежана Вуксановић II3
 8. Душица Васић II4
 9. Катарина Нешковић II5
 10. Верица Златановић III1
 11. Милена Ђорђевић III2
 12. Данијела Матијевић III3
 13. Маријана Илић III4
 14. Љиљана Мићић IV1
 15. Љиљана Будић IV2
 16. Маријана Андрић IV3
 17. Ана Ивановић IV4
 18. Маријана Стојановић (Марија Веселиновић, замена) IV5
 19. Снежана Јоксић Продужени боравак
 20. Дајана Шарак, Продужени боравак
 21. Ивана Владисављевић Јаковљевић, Продужени боравак
 22. Ивана Томанић, Продужени боравак

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

                  

 1. Ђорђевић Драгана, српски језик и књижевност VI3
 2. Петровић Маја, српски језик и књижевност VII3
 3. Љепосава Видаковић, српски језик и књижевност VIII5
 4. Николић Марија, српски језик и књижевност
 5. Јевтић Ирена, немачки језик VI1
 6. Бегенишић Јасмина, немачки језик
 7. Дилберовић Бранислава, енглески језик
 8. Јованчић Сања, енглески језик VIII4
 9. Јовановић Александра, енглески језик
 10. Станковић Милијана, енглески језик VII4
 11. Матић Јелена, енглески језик

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА, МАТЕМАТИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

 1. Васић Мирослава, математика VIII2
 2. Ковач Зорица, математика V2
 3. Кисић Катарина, математика VI2
 4. Александар Богићевић, математика
 5. Вукосављевић Славица ,физика
 6. Стевановић Мирјана ,физика
 7. Вучинић Катарина (Александар Богићевић, замена) физика
 8. Рајковић Славка, биологија VIII1
 9. Митић Шиник Маријана, биологија VII1
 10. Урошевић Младена, биологија
 11. Миливојевић Мирјана, хемија
 12. Мићић Горан, техничко образовање
 13. Старчевић Тања, техничко образовање V5
 14. Петров Анка, техничко образовање VII2
 15. Јовановић Соња, информатика и рачунарство
 16. Лазић Драгица, информатика и рачунарство

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 1. Бугарски Биљана, историја V3
 2. Гапић Дубравка, историја
 3. Ковачевић Дејан, географија VI4
 4. Петковић Александра, географија V1
 5. Живојиновић Билјана, веронаука – српско православна
 6. Несторовић Неда, веронаука – српско православна

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 

 1. Јовановић Драган, физичко и здравствено васпитање V4
 2. Андрић Андреја, физичко и здравствено васпитање
 3. Милошевић Бранко, изабрани спорт
 4. Тончић Драгана, изабрани спорт

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТ

 1. Дубравка Којић, музичка култура
 2. Миљојковић Ана, музичка култура
 3. Благоје Трифуновић, хор и оркестар
 4. Станаревић Зоран, ликовна култура
 5. Старчевић Нада, ликовна култура
 6. Чолић Марија, цртање, сликање, вајање