РАЗРЕДНА НАСТАВА

 1. Верица Златановић I1
 2. Милена Ђорђевић I2
 3. Данијела Матијевић I3
 4. Маријана Илић I4
 5. Снежана Јоксић I5
 6. Љиљана Мићић II1
 7. Љиљана Будић II2
 8. Маријана Стојановић II3
 9. Маријана Андрић II4
 10. Данијела Чкоњовић IV1
 11. Сања Срећковић IV2
 12. Снежана Вуксановић IV3
 13. Душица Васић IV4
 14. Катарина Нешковић IV5
 15. Биљана ДесанчићIII1
 16. Љиљана Спасојевић III2
 17. Данијела Срећковић III3
 18. Александра Петровић III4
 19. Дајана Шарак, Продужени боравак
 20. Ана Ивановић Продужени боравак
 21. Ивана Томанић, Продужени боравак

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

                  

 1. Ђорђевић Драгана, српски језик и књижевност VIII3
 2. Петровић Маја, српски језик и књижевност V3
 3. Љепосава Видаковић, српски језик и књижевност VI3
 4. Николић Марија, српски језик и књижевност
 5. Симеуновић Јелена, српски језик и књижевност
 6. Јевтић Ирена, немачки језик VIII1
 7. Бегенишић Јасмина, немачки језик
 8. Дилберовић Бранислава, енглески језик
 9. Јованчић Сања, енглески језик VI4
 10. Јовановић Александра, енглески језик
 11. Станковић Милијана, енглески језик V4

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА, МАТЕМАТИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

 1. Васић Мирослава, математика
 2. Ковач Зорица, математика VII2
 3. Кисић Катарина, математика VIII2
 4. Александар Богићевић, математика
 5. Вукосављевић Славица ,физика
 6. Стевановић Мирјана ,физика
 7. Рајковић Славка, биологија VI1
 8. Митић Шиник Маријана, биологија V1
 9. Миливојевић Мирјана, хемија
 10. Мићић Горан, техничко образовање
 11. Старчевић Тања, техничко образовање VII5
 12. Петров Анка, техничко образовање V2
 13. Јовановић Соња, информатика и рачунарство VI2
 14. Лазић Драгица, информатика и рачунарство

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 1. Иван Вукосављевић, историја VII3
 2. Гапић Дубравка, историја
 3. Ковачевић Дејан, географија VIII4
 4. Петковић Александра, географија VII1
 5. Живојиновић Билјана, веронаука – српско православна
 6. Радован Станишић, веронаука – српско православна

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 

 1. Јовановић Драган, физичко и здравствено васпитање VII4
 2. Андрић Андреја, физичко и здравствено васпитање
 3. Милошевић Бранко, изабрани спорт
 4. Тончић Драгана, изабрани спорт

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТ

 1. Дубравка Којић, музичка култура
 2. Миљојковић Ана, музичка култура
 3. Станаревић Зоран, ликовна култура
 4. Старчевић Нада, ликовна култура
 5. Чолић Марија, цртање, сликање, вајање