1. Родитељи могу доводити децу у продужени боравак радним даном најраније у 7,30,а по ученике могу доћи најкасније у16,30.Изузетно,уколико за то постоји могућност,деца могу бити прихваћена и пре 7,30,уз сагласност директора Школе.
  2. Свакога дана,пошто дођу по дете,родитељи треба да обавесте задуженог наставника да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана.
  3. Према процени директора школе,уколико постоји процена да су поједини родитељи неоправдано пријавили своју децу за похађање целодневног боравка,директор Школе може тражити од родитеља доказ о ангажовању(потврда од стране послодавца)
  4. Родитељ је у обавези да када доведе дете у школски објекат обавезно носи маску која прекрива уста и нос,да дезинфикује руке на улазу и пређе преко постављене дезобаријере за обућу
  5. Кад год је то могуће,родитељ не треба да улази у школу.
  6. Дежурно лице у школи биће задужено за прихват деце и њихово позивање када родитељ дође по дете.
  7. Родитељ може,уз минимално задржавање,да размени информације са лицем задуженим за прихват ученика.
  8. При довођењу деце или при одласку из установе,родитељи морају поштовати међусобну удаљеност од 2 м
  9. Свакодневно ,пре доласка у школу,родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру.У случају повишене температуре,родитељ не треба да доводи дете у школу и о томе мора да обавести директора школе.
  10. Родитељ треба да детету обезбеди посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи
  11. Сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у школу,а да им припреме и спакују ужину и /или суви оброк (у зависности од дужине времена проведеног у школи),а у складу са потребама и навикама деце

ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БИЋЕ ПОСТАВЉЕНО НА УЛАЗУ У ШКОЛУ,НА САЈТУ ШКОЛЕ И НА ФБ СТРАНИЦИ ШКОЛЕ