Обавештење за родитеље о процедури пријема детета у продужени боравак ОШ „Јефимија“

  Родитељи могу доводити децу у продужени боравак радним даном најраније у 7,30,а по ученике могу доћи најкасније у16,30.Изузетно,уколико за то постоји могућност,деца могу бити...

Read More >>